Umowa najmu

Umowa najmu może dotyczyć zarówno nieruchomości (np. wynajem powierzchni mieszkaniowej, biurowej), jak i ruchomości (np. wynajem samochodu, motocykla). Na łamach naszego serwisu znajdziesz informacje na temat charakterystyki poszczególnych form umowy w zalezności od ustalonego przez strony przedmiotu jej zawarcia. Zachęcamy również do odwiedzenia działu Wzory umów, gdzie w niedługim czasie pojawi się baza poglądowa.

Najem okazjonalny to nic innego, jak wynajęcie lokalu mieszkaniowego na okres, w którym jego właściciel czasowo nie korzysta z owego mieszkania. Aby móc wynająć taki lokal, należy podpisać umowę najmu okazjonalnego. Musi ona mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. To samo dotyczy wszelkich zmian wprowadzanych do umowy – również muszą one zostać występować na piśmie.
Read More

Miejsce garażowe, jako przedmiot, którego nie można w żaden sposób zużyć, może podlegać wynajmowaniu. Aby najem garażu był możliwy, należy stworzyć odpowiednią umowę najmu dla dwóch stron transakcji – osoby wynajmującej oraz najemcy. Taka umowa najmu garażu nie musi występować koniecznie w formie pisemnej – ustna umowa również na mocy prawa jest ważna. Jednak, mając
Read More

Umowy najmu mogą odnosić się do różnego rodzaju przedmiotów. Niemniej jednak w największej ilości przypadków to lokale okazują się przedmiotem wynajmowanym. Decydując się na taka transakcję, najlepiej jest zabezpieczyć się za pomocą odpowiedniej umowy, która będzie regulowała wszelkie najważniejsze kwestie – okres trwania, przedmiot, który jest wynajmowany czy też prawa i obowiązki najemcy i osoby
Read More

Jednym z przedmiotów, jakich może dotyczyć umowa najmu, jest samochód. W tym przypadku, tak i w każdej innej umowie najmu, występują dwie strony – najemca oraz osoba wynajmująca (czyli właściciel samochodu). Mówiąc krótko, podpisanie takiej umowy oznacza, ze przez określony czas wynajmujący musi udostępnić samochód najemcy, ten z kolei musi za tę usługę zapłacić odpowiedni
Read More

Wynajmować można nie tylko lokal, magazyn, samochód czy garaż, ale także przedmioty. Bez względu na to, co jest przedmiotem tego typu transakcji, niezbędne jest sporządzenie odpowiedniej umowy najmu. Dokument ten określa, jaki obiekt jest przedmiotem najmu oraz na jaki okres trafia on w ręce najemcy. Stronami tej transakcji są dwie osoby: najemca oraz osoba wynajmująca.
Read More

wypowiedzenie umowy najmu

Zdarzają się takie sytuacje, że najemca lub najemnik lokalu z jakiegoś powodu decyduje się na rozwiązanie umowy i tym samym zerwanie współpracy. Nie można jednak ot tak opuścić lokal lub wygonić osobę wynajmującą za drzwi. W takich wypadkach niezbędne okazuje się wypowiedzenie umowy najmu. Decydując się na taki krok, należy przede wszystkim pamiętać o tym,
Read More