Umowa o dzieło

Celem dla podpisywanej umowy o dzieło jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonego w podpisywanej umowie dzieła. Druga strona zobowiązuje się natomiast do zapłaty za ustalony przedmiot transakcji w ustalonym przez obie strony terminie. Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, zwaną również umową śmieciową. W tym dziale opisujemy kwestie ubezpieczeń i składek na ZUS, charakteryzujemy również inne cechy charakteryzujące ten rodzaj umowy. W dziale Wzory umów znajdą Państwo w niedługim czasie przykładowe szablony związane z umowami o dzieło.

umowa o pracę a umowa o dzieło

Każdy rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje się pracę, posiada swoje indywidualne cechy. Dzięki temu pewne rodzaje umów są bardziej, a inne mniej pożądane przez pracowników lub przez pracodawców. Bardzo często wśród osób zatrudnionych dominuje przekonanie, że najbardziej atrakcyjną forma zatrudnienia jest stosunek pracy (czyli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), natomiast najgorsza jest jedna
Read More

wypowiedzenie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest szczególnym rodzajem porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. W tym wypadku bowiem zleceniobiorca ma do wykonania konkretną pracę, a jego wynagrodzenie zależne jest od efektów końcowych. Z reguły też wraz z wykonaniem konkretnej pracy umowa o dzieło wygasa. Co jednak jeśli z jakichś przyczyn któraś ze stron chciałaby zerwać taki rodzaj umowy?
Read More

|
umowa o dzieło - koszty uzyskania przychodu

Duża swoboda w kwestii doboru terminu wykonania danego zlecenia sprawia, że umowa o dzieło jest chętnie zawierana nie tylko przez pracodawców, ale również przez osoby młode (np. studenci). Rezultat wykonania takiej umowy może mieć charakter materialny (przykładowo pielęgnacja ogrodu, wykonanie obrazu), jak i również niematerialny (np. określony w umowie program komputerowy). Wynagrodzenie przyznawane jest zatem
Read More

|
umowa o dzieło - skladki zus na ubezpieczenia

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło nie ma obowiązku potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ten rodzaj umowy nie stanowi bowiem tytułu dla opłacania składek, tym samym pracownik nie podlega wyżej wymienionym ubezpieczeniom. Czy jest to przepis mający charakter ogólny i stosuje się go dla każdej umowy o dzieło? Otóż zdarzają
Read More

|

Osoba posiadająca status rencisty lub emeryta w przypadku podpisania umowy o dzieło z przedsiębiorcą będzie miała pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy PIT w wysokości 18%. Jest to traktowane jako przychód emeryta z działalności wykonywanej osobiście. Taki przypadek jest najczęściej spotykany. W przypadku umowy o dzieło zawieranej na linii pracodawca-emeryt składki zus na ubezpieczenie społeczne oraz
Read More

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem określanym mianem zleceniobiorcy, a pracodawcą nazywanym zleceniodawcą. Umowa ta nazywana jest umową starannego działania, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za „staranne działanie”, a nie efekt wykonanej pracy. Umowa o dzieło Umowa od dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zamówienie.
Read More