Umowa o pracę

Pracodawca chcąc nawiązać z pracownikiem stosunek pracy podpisuje umowę o pracę, gdzie minimalna wysokość wynagrodzenia ustalona jest na podstawie przepisów – obecnie jest to 1600 zł brutto (cały etat). Wyróżniamy umowy o pracę na czas nieokreślony (umowa bezterminowa) oraz na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo i na czas wykonywanej określonej czynności pracowniczej (umowy terminowe). Więcej informacji o umowie o pracę znajdą Państwo w tym dziale, na Wzory umów znajdą się natomiast przykłady wzorów.

infografika_gowork_v1

Rok 2014 był przełomowy dla rynku pracy. Od lutego bezrobocie zaczęło stopniowo spadać. Nastąpiło ożywienie na rynku pracy o długoterminowym charakterze. W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy. Największe branże 2014 roku Najlepiej rozwijającymi się branżami były: produkcja przemysłowa, transport i logistyka, handel detaliczny. Wciąż wzrasta znaczenie
Read More

|
Umowa o pracę a formularz pit

Dochody z umowy o pracę z reguły rozliczane są na formularzu PIT-37. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Jeśli dochód z umowy o pracę był łączony z innymi dochodami, konieczne może być wypełnienie innego formularza lub dwóch formularzy. Umowa o pracę oraz działalność gospodarcza Kwestię opłacalności jednoczesnego prowadzenia firmy oraz pracy na umowię o pracę
Read More

|
jak napisać cv

CV, czyli nasz życiorys zawodowy może wyglądać ubogo lub być mocno rozbudowany — w zależności od tego, jak bogata była nasza dotychczasowa droga zawodowa. jednakże, wbrew pozorom, dobre CV wcale nie musi być obszerne, wystarczy, że będzie dobrze napisane. CV to pierwsza informacja, jaką nasz potencjalny pracodawca uzyskuje o nas. Dlatego tak ważne jest, by
Read More

umowa o pracę a emerytura

Kwestia emerytury jest ściśle powiązana z umową o pracę. Dlaczego? Ponieważ to przede wszystkim od tego rodzaju stosunku pracy pobierane są składki emerytalne, na podstawie których obliczana jest wysokość pobieranej przez nas emerytury. Zależy ona również od ilości lat przepracowanych na mocy tej umowy. Co jednak dzieje się w sytuacjach, kiedy jest się już na
Read More

umowa o pracę a umowa o dzieło

Każdy rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje się pracę, posiada swoje indywidualne cechy. Dzięki temu pewne rodzaje umów są bardziej, a inne mniej pożądane przez pracowników lub przez pracodawców. Bardzo często wśród osób zatrudnionych dominuje przekonanie, że najbardziej atrakcyjną forma zatrudnienia jest stosunek pracy (czyli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), natomiast najgorsza jest jedna
Read More

umowa o pracę a umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług jest dość specyficznym rodzajem umowy. Nie jest ona bowiem wspominana i regulowana przez kodeks pracy, a jednak zdarza się, że pracodawcy potrzebują zatrudnić pracownika, akurat na takich zasadach. Wiele osób wskazuje duże podobieństwa między umową o pracę a umową o świadczenie usług. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że między nimi istnieją zasadnicze
Read More