Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Posiadacze pojazdów doskonale wiedzą jak ważne są ubezpieczenia. Przede wszystkim opłacamy coroczne składki z tytułu ubezpieczenia OC, a także wiele innych dodatków ubezpieczeniowych, które gwarantują nam większy bądź mniejszy zakres usług dodatkowych świadczonych przez naszego ubezpieczyciela. ubezpieczeń komunikacyjnych jest jednak znacznie więcej, aniżeli jedynie samo OC, AC i NNW.

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

  • OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – chroni naszą kieszeń w sytuacji, gdy spowodujemy na drodze jakieś szkody. Zostaną one naprawione na koszt ubezpieczyciela.
  • AC – ubezpieczenie samochodu od kradzieży, uszkodzeń również z naszej winy, a także klęsk żywiołowych. Często w pakiecie z wieloma mniejszymi pakietami ubezpieczeniowymi.
  • NNW – ubezpieczenie dobrowolne dla kierowcy lub również pasażerów pojazdu. Dzięki temu ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i wypłaci odpowiednią stawkę pieniędzy za dany uszczerbek na zdrowiu, który dokonał się w trakcie kolizji lub wypadku samochodowego.

CO JESZCZE MOŻNA UBEZPIECZYĆ?

polisa superUbezpieczyć jednak możemy znacznie więcej rzeczy jeżeli chodzi o nasz samochód.

  • Assistance – dziś standardowy dodatek do wielu polis, w ramach tego pakietu otrzymamy dostawę paliwa, wsparcie informacyjne podczas problemów z dojazdem, pomoc przy przebiciu koła etc.
  • Ubezpieczenie szyb pojazdu – w ramach tego ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia szyby naszego pojazdu, ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty związane z naprawą tej szkody, włącznie ze szkodami dodatkowymi spowodowanymi przez wybitą szybę – np. zniszczona w efekcie oddziaływania szkła tapicerka.
  • Ubezpieczenie opon – pakiet dodatkowy, dzięki któremu koszt wymiany opon lub ich wulkanizacji zostanie pokryty przez firmę ubezpieczeniową w nagłych sytuacjach.
  • Ubezpieczenie bagażu – pomocne w sytuacji, gdy w trakcie kolizji zostaną zniszczone przewożone przez nas przedmioty.
  • Ubezpieczenie kluczyków i rejestracji – ubezpieczenie na wypadek kradzieży wymienionych elementów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *