Opodatkowanie umowy zlecenie

Opodatkowanie umowy zlecenie nie jest już tak korzystne dla pracodawcy jak opodatkowanie umowy o dzieło, ale wciąż jest zdecydowanie korzystniejsze niż opodatkowanie klasycznej umowy o pracę. Na pracodawców czekają również różne pułapki w treściach tego typu umów. Umowa zlecenie podatek ma uwarunkowany od formy zapisanej w umowie. Możemy mieć zapis określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia albo określający wynagrodzenie za godzinę pracy. W tym pierwszym przypadku gdy kwota wynagrodzenia nie przekracza dwustu złotych odprowadza się zryczałtowany podatek w wysokości osiemnastu procent.

Umowa zlecenie podatek może mieć również pobrany w formie zaliczki na podatek dochodowy. Ma to miejsce w wymienionym wcześniej drugim wariancie zapisu wynagrodzenia, kiedy podany jest sposób wyliczenia wynagrodzenia a nie wysokość wynagrodzenia. W takich sytuacjach, co jest raczej niekorzystne dla pracodawcy, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy nawet przy kwotach w końcu nie przekraczających dwustu złotych.

Wyszukiwane cechy umów:

  • umowa zlecenie podatek

Podobne publikacje

Zainteresował Cię temat Opodatkowanie umowy zlecenie? Wyraź swoją opinię oraz podziel się swoimi doświadczenami na ten temat. Zapraszamy także do działu Wzory umów, gdzie już niebawem pojawią się przykłady zawieranych umów.

Leave a Reply