Opodatkowanie umowy zlecenie

Opodatkowanie umowy zlecenie nie jest już tak korzystne dla pracodawcy jak opodatkowanie umowy o dzieło, ale wciąż jest zdecydowanie korzystniejsze niż opodatkowanie klasycznej umowy o pracę. Na pracodawców czekają również różne pułapki w treściach tego typu umów. Umowa zlecenie podatek ma uwarunkowany od formy zapisanej w umowie. Możemy mieć zapis określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia albo określający wynagrodzenie za godzinę pracy. W tym pierwszym przypadku gdy kwota wynagrodzenia nie przekracza dwustu złotych odprowadza się zryczałtowany podatek w wysokości osiemnastu procent.

Umowa zlecenie podatek może mieć również pobrany w formie zaliczki na podatek dochodowy. Ma to miejsce w wymienionym wcześniej drugim wariancie zapisu wynagrodzenia, kiedy podany jest sposób wyliczenia wynagrodzenia a nie wysokość wynagrodzenia. W takich sytuacjach, co jest raczej niekorzystne dla pracodawcy, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy nawet przy kwotach w końcu nie przekraczających dwustu złotych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *