|

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilno – prawnej, która zawarta jest w celu wykonania konkretnego dzieła. Umowę o dzieło uważa się za wykonaną w momencie osiągnięcia określonego rezultatu. W umowie zawiera się wynagrodzenie za wykonanie dzieła lub postawę do jego wyliczenia. Gdy nastąpi wykonanie dzieła należy wystawić rachunek do umowy o dzieło. Na tej
Read More

|

Uczeń czy student poszukujący pracy naprawdę tylko cudem może otrzymać umowę o pracę. Standardowo i nikt nie powinien się temu dziwić oferowane są takim osobom umowy zlecenia. Dlaczego? To proste – bo są tańsze. Od umowy zawartej z uczniem czy studentem nie płaci się obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Student na umowę zlecenie
Read More

|

Opodatkowanie umowy zlecenie nie jest już tak korzystne dla pracodawcy jak opodatkowanie umowy o dzieło, ale wciąż jest zdecydowanie korzystniejsze niż opodatkowanie klasycznej umowy o pracę. Na pracodawców czekają również różne pułapki w treściach tego typu umów. Umowa zlecenie podatek ma uwarunkowany od formy zapisanej w umowie. Możemy mieć zapis określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia albo
Read More

|

Za umowę śmieciową zwykło się określać umowę zlecenie, jako ogólne założenie dla wszystkich umów tego typu. Należą do nich również umowy o dzieło. Decydując się na podpisanie konkretnej umowy śmieciowej warto rozważyć korzyści ze sposobu ich opodatkowania. Tak więc umowa o dzieło podatek ma stosunkowo niewysoki i podliczany w zależności od wysokości wynagrodzenia. Umowa o
Read More

|

W dzisiejszych czasach trudno jest się odnaleźć w tłumie sprzecznych informacji „specjalistów” i ustępów odpowiednich uchwał. Jest tego po prostu za dużo i jest za łatwy do tego dostęp. Dlatego wciąż niby oczywiste kwestie podburzają dyskusje na forach internetowych, jedni są za a inni przeciw. Ot tak np. umowa zlecenie a badania lekarskie – kto
Read More

|

Jednym z podstawowych błędów młodych ludzi jest naiwne założenie że jakakolwiek praca jest ważna, a umowa śmieciowa kojarzy im się tylko z niepewnością zatrudnienia. Jest to dość płytkie rozumowanie tego problemu. Kolosalna różnica wynika również ze sposobu naliczania stażu pracy. Umowa zlecenie a staż pracy ma się do siebie nijak, ponieważ się ten rodzaj umowy
Read More