ciąża kodeks pracy

|
umowa o pracę - pracownica w ciąży

Kobiety będące w ciąży i zatrudnione na umowę o pracę są szczególnie chronione kodeksem pracy. Mówi on o tym, że pracodawca je zatrudniający może dokonać rozwiązania umowy bez wypowiedzenia tylko w przypadku, jeśli nastąpiła bezsporna wina pracownicy oraz rozwiązanie umowy zostało zaakceptowane przez organizację związkową reprezentującą daną pracownicę. W innych wypadkach pracodawca nie może dokonać
Read More