składki zus dzieło

|
umowa o dzieło - skladki zus na ubezpieczenia

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło nie ma obowiązku potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ten rodzaj umowy nie stanowi bowiem tytułu dla opłacania składek, tym samym pracownik nie podlega wyżej wymienionym ubezpieczeniom. Czy jest to przepis mający charakter ogólny i stosuje się go dla każdej umowy o dzieło? Otóż zdarzają
Read More