umowa o dzieło przeniesienie praw autorskich

|

Jeśli podpisujemy umowę o dzieło z osobą, która będzie coś dla nas „tworzyć”, a następnie chcemy wykorzystać te materiały w późniejszym czasie, powinna to być umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Umowa taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa taka przenosi prawa autorskie wykonawcy na zlecającego, co pozwala mu swobodnie dysponować i używać
Read More