umowa o dzieło rachunek

|

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilno – prawnej, która zawarta jest w celu wykonania konkretnego dzieła. Umowę o dzieło uważa się za wykonaną w momencie osiągnięcia określonego rezultatu. W umowie zawiera się wynagrodzenie za wykonanie dzieła lub postawę do jego wyliczenia. Gdy nastąpi wykonanie dzieła należy wystawić rachunek do umowy o dzieło. Na tej
Read More