umowa o dzieło składki zus

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem określanym mianem zleceniobiorcy, a pracodawcą nazywanym zleceniodawcą. Umowa ta nazywana jest umową starannego działania, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za „staranne działanie”, a nie efekt wykonanej pracy. Umowa o dzieło Umowa od dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zamówienie.
Read More

|

Umowa o dzieło jest podpisywana w przypadku, gdy zlecający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania określone dzieło. Umowa kończy się, gdy zawarte w umowie dzieło zostało zrealizowane. Na umowie o dzieło określa się stawkę wynagrodzenia za jego wykonanie lub jeśli to niemożliwe, podstawę do wyliczenia takiego wynagrodzenia. W jaki sposób rozwiązać problem umowy o dzieło
Read More