umowa o pracę charakterystyka

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie, czyli umowa cywilnoprawna, zawierana jest między zleceniodawcą (pracodawcą), a zleceniobiorcą (pracownikiem). Umowa ta nie jest regulowana przepisami kodeksu pracy. W związku tym wszystkie prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy określają punkty zawarte w umowie zlecenie. Umowa zlecenie określa czynności, które zleceniobiorca musi wykonać na rzecz zleceniodawcy. Nie jest określone miejsce, godziny
Read More