umowa o pracę czas nieokreślony

|

Jest to umowa, która z pewnością daje największe poczucie stabilizacji pracownika w firmie, ponieważ zawierana jest ona na najkorzystniejszych, w porównaniu z innymi umowami, warunkach. Podstawowe elementy, które są w niej zawarte to przede wszystkim data rozpoczęcia pracy. Brak natomiast daty określającej koniec umowy, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to umowa na czas nieokreślony.
Read More