umowa o pracę czas określony

|

Jest to ostatnio najpopularniejsza wśród pracodawców umowa. Jej najważniejszą cechą jest ściśle określony okres pracy. Oznacza to, że pracownik podpisując tę umowę zna dzień zakończenia pracy. Z nastaniem tego dnia umowa zostaje rozwiązana bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca może oczywiście podpisać z pracownikiem kolejną umowę, zasady podpisywania kolejnych umów na czas określony regulują przepisy kodeksu
Read More