umowa o pracę na czas określony

|

Umowa o pracę na zastępstwo zostaje zawarta wtedy, kiedy konieczne jest zastąpienia konkretnego pracownika w pracy podczas jego uzasadnionej nieobecności. Nieobecność ta może wynikać np. z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, zdrowotnego, wypoczynkowego itd. Umowa o pracę na zastępstwo jest to umowa na czas określany, zawierana tylko na czas nieobecności zastępowanego pracownika. Informacje jakie powinny się znaleźć
Read More