umowa o pracę tymczasową składki

|

Bardziej elastyczna niż umowa o pracę, ale podlegająca tym samym przepisom Kodeksu Pracy umowa o pracę tymczasową staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Jej elastyczność polega na tym, że pracodawca może zawrzeć dowolną liczbę umów na czas określony, nie podlega przepisom o odprawach, ma zastosowanie krótszy okres wypowiedzenia oraz niższy o 2 dni
Read More