umowa zlecenie składki zus

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem określanym mianem zleceniobiorcy, a pracodawcą nazywanym zleceniodawcą. Umowa ta nazywana jest umową starannego działania, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za „staranne działanie”, a nie efekt wykonanej pracy. Umowa o dzieło Umowa od dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zamówienie.
Read More

|

Wielokrotnie w mediach rozbrzmiewa burza względem tego, że zatrudnianie na umowę zlecenie pozbawia pracowników wszystkich realnych praw wynikających ze stosunku pracy. W zależności sytuacji pracownika, który zatrudniony jest na podstawie takiej jak umowa zlecenie zus będzie opłacany w różny sposób. osoby posiadające status ucznia lub studenta i nie ukończyły dwudziestego szóstego roku życia nie muszą
Read More