umowy różnice

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem określanym mianem zleceniobiorcy, a pracodawcą nazywanym zleceniodawcą. Umowa ta nazywana jest umową starannego działania, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za „staranne działanie”, a nie efekt wykonanej pracy. Umowa o dzieło Umowa od dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zamówienie.
Read More