umowy śmieciowe

umowa o pracę a umowa o dzieło

Każdy rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje się pracę, posiada swoje indywidualne cechy. Dzięki temu pewne rodzaje umów są bardziej, a inne mniej pożądane przez pracowników lub przez pracodawców. Bardzo często wśród osób zatrudnionych dominuje przekonanie, że najbardziej atrakcyjną forma zatrudnienia jest stosunek pracy (czyli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), natomiast najgorsza jest jedna
Read More

umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Pracownicy mogą być zatrudniani na podstawie różnego rodzaju umów. Najbardziej pożądaną, nie bez powodu, jest umowa o pracę (która występuje przede wszystkim jako umowa na czas określony lub nieokreślony). Ale bardzo często stosowane są przez pracodawców umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Tak naprawdę wybór rodzaju umowy zależy od woli pracownika i
Read More

wypowiedzenie umowy zlecenie

Rozwiązanie umowy zlecenie, tak jak każdego stosunku pracy, może odbywać się poprzez wypowiedzenie. Umowa zlecenie jest jednak dość specyficzna, gdyż tu pracodawca zleca pracownikowi pewne obowiązki do wykonania i teoretycznie umowa powinna wygasać samoistnie wraz z wykonaniem zleconej pracy. Warto przyjrzeć się temu, jak wygląda wypowiedzenie umowy zlecenie pod kątem prawnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym
Read More

wypowiedzenie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest szczególnym rodzajem porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. W tym wypadku bowiem zleceniobiorca ma do wykonania konkretną pracę, a jego wynagrodzenie zależne jest od efektów końcowych. Z reguły też wraz z wykonaniem konkretnej pracy umowa o dzieło wygasa. Co jednak jeśli z jakichś przyczyn któraś ze stron chciałaby zerwać taki rodzaj umowy?
Read More

|
umowa o dzieło - koszty uzyskania przychodu

Duża swoboda w kwestii doboru terminu wykonania danego zlecenia sprawia, że umowa o dzieło jest chętnie zawierana nie tylko przez pracodawców, ale również przez osoby młode (np. studenci). Rezultat wykonania takiej umowy może mieć charakter materialny (przykładowo pielęgnacja ogrodu, wykonanie obrazu), jak i również niematerialny (np. określony w umowie program komputerowy). Wynagrodzenie przyznawane jest zatem
Read More

|
umowa o dzieło - skladki zus na ubezpieczenia

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło nie ma obowiązku potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ten rodzaj umowy nie stanowi bowiem tytułu dla opłacania składek, tym samym pracownik nie podlega wyżej wymienionym ubezpieczeniom. Czy jest to przepis mający charakter ogólny i stosuje się go dla każdej umowy o dzieło? Otóż zdarzają
Read More