wynagrodzenie minimalne składki

|
umowa o pracę - prowadzenie działaności gospodarczej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona dodatkowo na umowę o pracę podlega dokładnie takim samym zasadom opłacania składek ZUS na ubezpieczenia, jak w przypadku osoby nieprowadzącej działalności i zatrudnionej wyłącznie z tytułu umowy o pracę. Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne naliczane jest tylko z umowy o pracę, a podstawę wymiaru składki stanowi poziom wynagrodzenia. W przypadku naliczania
Read More