wypowiedzenie umowy zlecenie

|

Każda ze stron umowy może się zdecydować na wypowiedzenie umowy zlecenie. Jeżeli wypowiada pracodawca: Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę zlecenie w dowolnym czasie. Musi jednak pokryć poczynione do tej pory przez pracownika wydatki, na które ten się naraził w celu właściwego wykonania zlecenia. Jeżeli więc doszło do sytuacji, w której to zleceniodawca zdecydował się na
Read More