Umowa kupna sprzedaży motoroweru

Jeżeli planujemy sprzedać bądź odkupić od osoby prywatnej motorower, niezbędne jest odpowiednie przeprowadzenie transakcji. W tym celu należy sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach umowę kupna sprzedaży motoroweru. Każda ze storn umowy, czyli kupujący i sprzedający, otrzyma jeden jej egzemplarz na własność. Przyda się on zwłaszcza kupującego, który na jej podstawie będzie mógł zarejestrować pojazd oraz zapłacić właściwy podatek z tytułu zakupu motoroweru. Umowa kupna sprzedaży motoroweru musi zostać odpowiednio sporządzona, w przeciwnym wypadku nie będzie ona miała mocy prawnej. Tworząc umowę, można skorzystać z gotowych wzorów, które wystarczy jedynie uzupełnić. Warto jednak wiedzieć, jakie elementy powinny znajdować się na takiej umowie. A muszą tam znajdować się odpowiednie dane dotyczące zarówno stron umowy, jak i te odnoszące się do sprzedawanego pojazdu. Oczywiście przed podpisaniem umowy zweryfikujmy dokładnie wszystkie zapisane dane, by mieć pewność, że transakcja będzie ważna i prawidłowa.

Jeżeli chodzi o dane motoroweru, to w tym wypadku na umowie muszą znaleźć się takie informacje, jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, numer ramy, numer rejestracyjny i ewentualne uwagi, np. uszkodzenia, jakie pojazd posiada. Ponadto, na umowie musi znajdować się adnotacja, iż sprzedający zrzeka się praw własności do motoroweru na rzecz kupującego. Musi on też zastrzec, że jest dotychczasowym właścicielem pojazdu, a ten jest wolny od wad prawnych, nie posiada innego właściciela, a także nie jest zabezpieczeniem. Oczywiście trzeba także podać kwotę, za którą motorower ma zostać sprzedany. Nie może też zabraknąć podpisów każdej ze stron transakcji.

W przypadku danych dotyczących osoby sprzedającej i kupującej tutaj należy koniecznie zamieścić imię, nazwisko, adres zameldowania oraz kilka danych z dowodu osobistego – seria i numer oraz nazwa organu wydającego. Potrzebny może okazać się również numer PESEL oraz NIP. Przy uwzględnieniu wszystkich tych informacji mamy pewność, że umowa będzie miała moc prawną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *