Umowa kupna sprzedaży rzeczy

Sprzedawać można wiele rzeczy. Umowy kupna sprzedaży tworzy się nie tylko w obliczu transakcji dotyczących nieruchomości czy samochodu. Dotyczyć one mogą niemal każdej rzeczy przedstawiającej jakąś większą wartość – ubrania, butów, biżuterii, różnego rodzaju sprzętów itp. Jeśli decydujemy się sprzedać/kupić taką rzecz używaną od osoby prywatnej niezbędna okazuje się właśnie umowa kupna sprzedaży rzeczy. Musi ona zostać stworzona w formie pisemnej – tylko i wyłącznie wtedy będzie ona miała wartość prawną, a dobrze jest zabezpieczyć swoje interesy, zarówno będąc osobą sprzedającą, jak i kupującą. Pamiętać należy o tym, że tego typu umowa podlega przepisom zawartym w kodeksie cywilnym.

Tworząc umowę kupna sprzedaży rzeczy, należy zadbać o to, by znalazły się w niej wszystkie niezbędne elementy. Należy pamiętać o tym, by sprzedający określił dość dokładny stan sprzedawanej rzeczy używanej, natomiast kupujący powinien zamieścić w umowie cel nabycia danego przedmiotu. A jakie inne elementy należy uwzględnić w umowie kupna sprzedaży rzeczy? Oczywiście nie można zapomnieć o tak podstawowych kwestiach, jak podanie daty i miejscowości zawarcia umowy oraz podpisów każdej ze stron (ponadto umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy). Najpierw należy zawrzeć w umowie dane dotyczące stron transakcji, czyli imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który go wydał, a także numer PESEL i NIP.

Kolejny niezbędny aspekt umowy kupna sprzedaży rzeczy to dane dotyczące przedmiotu transakcji. W tej kwestii koniecznie należy uwzględnić informację, o jaką rzecz dokładnie chodzi, a także jej cenę. Ponadto sprzedający musi oświadczyć, iż jest właścicielem danej rzeczy i ma do niej pełne prawa. Musi podać też rok, w którym sam nabył daną rzecz. Ponadto obie strony transakcji muszą poświadczyć w umowie, iż rzecz jest w pełni sprawna i nadaje się do celu wskazanego przez kupującego. Nie można też zapomnieć o załączniku, w którym ma znajdować się opis przedmiotu.

Wyszukiwane cechy umów:

  • umowa kupna i sprzeday motoroweru
  • wzr umowa kupna sprzeday
  • umowa kupna sprzedaży rzeczy
  • umowa kupna sprzedaży rzeczy używanej wzór
  • umowa kupna sprzedaży rzeczy używanej
  • Umowa Kupna-Sprzedaży Rzeczy
  • umowa kupna sprzedaży rzeczy używanych-wzór
  • umowa sprzedaży rzeczy używanej wzór
Zainteresował Cię temat Umowa kupna sprzedaży rzeczy? Wyraź swoją opinię oraz podziel się swoimi doświadczenami na ten temat. Zapraszamy także do działu Wzory umów, gdzie już niebawem pojawią się przykłady zawieranych umów.

Leave a Reply