Umowa kupna sprzedaży rzeczy

Sprzedawać można wiele rzeczy. Umowy kupna sprzedaży tworzy się nie tylko w obliczu transakcji dotyczących nieruchomości czy samochodu. Dotyczyć one mogą niemal każdej rzeczy przedstawiającej jakąś większą wartość – ubrania, butów, biżuterii, różnego rodzaju sprzętów itp. Jeśli decydujemy się sprzedać/kupić taką rzecz używaną od osoby prywatnej niezbędna okazuje się właśnie umowa kupna sprzedaży rzeczy. Musi ona zostać stworzona w formie pisemnej – tylko i wyłącznie wtedy będzie ona miała wartość prawną, a dobrze jest zabezpieczyć swoje interesy, zarówno będąc osobą sprzedającą, jak i kupującą. Pamiętać należy o tym, że tego typu umowa podlega przepisom zawartym w kodeksie cywilnym.

Tworząc umowę kupna sprzedaży rzeczy, należy zadbać o to, by znalazły się w niej wszystkie niezbędne elementy. Należy pamiętać o tym, by sprzedający określił dość dokładny stan sprzedawanej rzeczy używanej, natomiast kupujący powinien zamieścić w umowie cel nabycia danego przedmiotu. A jakie inne elementy należy uwzględnić w umowie kupna sprzedaży rzeczy? Oczywiście nie można zapomnieć o tak podstawowych kwestiach, jak podanie daty i miejscowości zawarcia umowy oraz podpisów każdej ze stron (ponadto umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy). Najpierw należy zawrzeć w umowie dane dotyczące stron transakcji, czyli imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który go wydał, a także numer PESEL i NIP.

Kolejny niezbędny aspekt umowy kupna sprzedaży rzeczy to dane dotyczące przedmiotu transakcji. W tej kwestii koniecznie należy uwzględnić informację, o jaką rzecz dokładnie chodzi, a także jej cenę. Ponadto sprzedający musi oświadczyć, iż jest właścicielem danej rzeczy i ma do niej pełne prawa. Musi podać też rok, w którym sam nabył daną rzecz. Ponadto obie strony transakcji muszą poświadczyć w umowie, iż rzecz jest w pełni sprawna i nadaje się do celu wskazanego przez kupującego. Nie można też zapomnieć o załączniku, w którym ma znajdować się opis przedmiotu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *