Umowa zlecenie a składki ZUS

Wielokrotnie w mediach rozbrzmiewa burza względem tego, że zatrudnianie na umowę zlecenie pozbawia pracowników wszystkich realnych praw wynikających ze stosunku pracy. W zależności sytuacji pracownika, który zatrudniony jest na podstawie takiej jak umowa zlecenie zus będzie opłacany w różny sposób.

  • osoby posiadające status ucznia lub studenta i nie ukończyły dwudziestego szóstego roku życia nie muszą opłacać żadnych składek ubezpieczeniowych;
  • osoba, która posiada inny etat za płace przynajmniej minimalną dobrowolnie opłaca składki emerytalne i rentowe, od tego zależy czy konieczne jest opłacanie składek ubezpieczenia wypadkowego, chorobowe jest niewymagane, ale zdrowotne już tak;
  • własny pracownik wykonujący pracę na podstawie takiej jak umowa zlecenie zus musi mieć opłacony kompletnie;
  • bezrobotny lub emeryt/rencista obowiązkowo opłaca ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne, a chorobowe i wypadkowe już zależny od sytuacji;
  • przedsiębiorca lub osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń musi opłacić składkę zdrowotną, chorobowa nie jest wymagana, a pozostałe zależą od woli pracownika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *