Wypowiedzenie umowy zlecenie

wypowiedzenie umowy zlecenieRozwiązanie umowy zlecenie, tak jak każdego stosunku pracy, może odbywać się poprzez wypowiedzenie. Umowa zlecenie jest jednak dość specyficzna, gdyż tu pracodawca zleca pracownikowi pewne obowiązki do wykonania i teoretycznie umowa powinna wygasać samoistnie wraz z wykonaniem zleconej pracy. Warto przyjrzeć się temu, jak wygląda wypowiedzenie umowy zlecenie pod kątem prawnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca, może złożyć wypowiedzenie umowy w każdej chwili jej trwania. Oczywiście muszą oni jednak pamiętać o tym, by wypowiedzenie miało postać pisemną i jak najszybciej zostało dostarczone do drugiej strony umowy zlecenie.

Warunki wypowiedzenia umowy zlecenie

Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca, wypowiadając umowę zlecenie, muszą pamiętać o kilku wiążących się z tym krokiem kwestiach. Jeśli to zleceniodawca wypowiada umowę, musi pracownikowi zwrócić koszty, które te poczynił, aby należycie wykonać swoją pracę. Co więcej, musi zapłacić ze tę część pracy, która już została wykonana, a jeśli wypowiedzenie nie miało miejsca z ważnego powodu, zleceniobiorca może ubiegać się również oo naprawienie ewentualnych szkód powstałych z powody wypowiedzenia. Jeśli z kolei to zleceniobiorca postanawia złożyć wypowiedzenie, również może zostać zmuszony do finansowej naprawy szkód, jakie mógł ponieść zleceniodawca (jeśli nie było ważnego powodu dla wypowiedzenia umowy). Nie ma on jednak prawa do otrzymania wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę (chyba że wcześniej strony ustaliły tę kwestię inaczej).

Przepisy prawne nie określają, jak długo miałby trwać okres wypowiedzenia umowy zlecenie. W związku z tym przyjmuje się, że umowa ta wygasa z momentem, gdy druga strona otrzyma wypowiedzenie i zdąży się zapoznać z jego treścią. Inaczej sytuacja wygląda, gdy umowa zlecenie określa długość okresu wypowiedzenia. Ta jednak podawana jest tylko dla takich przypadków, gdy umowa ma być zerwana z ważnych przyczyn (takich, które nie niosą za sobą konieczności wypłaty odszkodowania drugiej stronie umowy).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *